Тематика => Игрушечное оружие => Тема начата: Крис Барнс мл. от 03 Дек 2015, 01:10:59

Название: Пестики и сабли
Отправлено: Крис Барнс мл. от 03 Дек 2015, 01:10:59
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/7/8/4/770904619j_7922776_19726784.jpg) (http://pixs.ru/showimage/770904619j_7922776_19726784.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/8/5/771050520j_4296445_19726785.jpg) (http://pixs.ru/showimage/771050520j_4296445_19726785.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/8/7/842953202j_3190712_19726787.jpg) (http://pixs.ru/showimage/842953202j_3190712_19726787.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/8/8/967295119j_7014744_19726788.jpg) (http://pixs.ru/showimage/967295119j_7014744_19726788.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/8/9/985349224j_2583058_19726789.jpg) (http://pixs.ru/showimage/985349224j_2583058_19726789.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/9/0/1289996651_5111305_19726790.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1289996651_5111305_19726790.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/9/1/1434748332_5386928_19726791.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1434748332_5386928_19726791.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/9/2/1505415621_1186043_19726792.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1505415621_1186043_19726792.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/9/3/1505420830_9356947_19726793.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1505420830_9356947_19726793.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/9/4/1505421537_7831459_19726794.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1505421537_7831459_19726794.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/9/6/1708061460_3864563_19726796.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1708061460_3864563_19726796.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/9/7/1708062048_6253864_19726797.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1708062048_6253864_19726797.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/9/8/1781991646_8915783_19726798.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1781991646_8915783_19726798.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/7/9/9/1882804916_2098735_19726799.jpg) (http://pixs.ru/showimage/1882804916_2098735_19726799.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/0/0/3023245514_7637087_19726800.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3023245514_7637087_19726800.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/0/2/3023245514_6087842_19726802.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3023245514_6087842_19726802.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/0/3/3023245514_5928960_19726803.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3023245514_5928960_19726803.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/8/0/4/3698618954_1612331_19726804.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3698618954_1612331_19726804.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/0/5/3701220369_3532082_19726805.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3701220369_3532082_19726805.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/0/7/3764467254_3108527_19726807.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3764467254_3108527_19726807.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/0/8/3765243477_2232497_19726808.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3765243477_2232497_19726808.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/0/9/3765519188_2816066_19726809.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3765519188_2816066_19726809.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/1/0/3779320824_5997709_19726810.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3779320824_5997709_19726810.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/1/1/3779320824_6860936_19726811.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3779320824_6860936_19726811.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/1/2/3779320824_8232807_19726812.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3779320824_8232807_19726812.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/1/3/3781108086_4460995_19726813.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3781108086_4460995_19726813.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/1/4/3806422353_2979860_19726814.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3806422353_2979860_19726814.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/1/5/3815692477_1482176_19726815.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3815692477_1482176_19726815.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/1/6/3818086740_2526228_19726816.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3818086740_2526228_19726816.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/1/7/3820412190_6163178_19726817.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3820412190_6163178_19726817.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/1/8/3820412190_4144806_19726818.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3820412190_4144806_19726818.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/1/9/3820432355_1521011_19726819.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3820432355_1521011_19726819.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/2/0/3820486017_1930630_19726820.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3820486017_1930630_19726820.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/2/1/3821969827_5778004_19726821.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3821969827_5778004_19726821.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/2/2/3826231460_2459325_19726822.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3826231460_2459325_19726822.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/2/3/3826231460_3358889_19726823.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3826231460_3358889_19726823.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/2/4/3829169152_4220232_19726824.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3829169152_4220232_19726824.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/2/5/3829169152_7057677_19726825.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3829169152_7057677_19726825.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/2/6/3837764336_1223598_19726826.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3837764336_1223598_19726826.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/2/7/3837764336_1185344_19726827.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3837764336_1185344_19726827.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/2/8/3842136104_8549978_19726828.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3842136104_8549978_19726828.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/2/9/3845793897_5331177_19726829.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3845793897_5331177_19726829.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/3/1/3864628914_6359806_19726831.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3864628914_6359806_19726831.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/3/2/3888208486_3403836_19726832.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3888208486_3403836_19726832.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/3/3/3888208486_2184316_19726833.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3888208486_2184316_19726833.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/3/4/3890105709_5087495_19726834.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3890105709_5087495_19726834.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/8/3/5/3896265149_1708409_19726835.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3896265149_1708409_19726835.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/3/6/3896265149_6966171_19726836.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3896265149_6966171_19726836.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/3/7/3900394190_7033562_19726837.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3900394190_7033562_19726837.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/3/9/3900394190_2231068_19726839.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3900394190_2231068_19726839.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/8/4/0/3900540555_7116237_19726840.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3900540555_7116237_19726840.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/4/1/3922360185_7064144_19726841.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3922360185_7064144_19726841.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/8/4/2/3934307359_4819107_19726842.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3934307359_4819107_19726842.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/8/4/3/3939179131_9824387_19726843.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3939179131_9824387_19726843.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/8/4/4/3948379496_6282740_19726844.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3948379496_6282740_19726844.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/4/5/3950064206_3695208_19726845.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3950064206_3695208_19726845.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/4/6/3952424888_7656010_19726846.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3952424888_7656010_19726846.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/4/8/3969795929_5457368_19726848.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3969795929_5457368_19726848.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/4/9/3969799358_7559878_19726849.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3969799358_7559878_19726849.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/5/0/3969799358_1536871_19726850.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3969799358_1536871_19726850.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/8/5/1/3972953628_2444946_19726851.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3972953628_2444946_19726851.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/5/2/3972953628_8074649_19726852.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3972953628_8074649_19726852.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/5/3/3977196376_9249044_19726853.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3977196376_9249044_19726853.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/5/4/3977196376_2943745_19726854.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3977196376_2943745_19726854.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/5/5/3977196376_9815688_19726855.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3977196376_9815688_19726855.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/5/6/3983454578_3381679_19726856.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3983454578_3381679_19726856.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/5/7/3985408214_1132399_19726857.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3985408214_1132399_19726857.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/5/8/3990084335_2714168_19726858.jpg) (http://pixs.ru/showimage/3990084335_2714168_19726858.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/6/0/4005566093_6886555_19726860.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4005566093_6886555_19726860.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/6/1/4007285069_2078287_19726861.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4007285069_2078287_19726861.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/6/2/4010478775_3455864_19726862.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4010478775_3455864_19726862.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/6/4/4015409865_5820964_19726864.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4015409865_5820964_19726864.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/6/5/4015409865_7246980_19726865.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4015409865_7246980_19726865.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/6/6/4015409865_3482869_19726866.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4015409865_3482869_19726866.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/6/7/4015409865_7597427_19726867.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4015409865_7597427_19726867.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/6/8/4022598618_6298743_19726868.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4022598618_6298743_19726868.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/6/9/4023105558_9943570_19726869.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4023105558_9943570_19726869.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/7/1/4023107659_6628188_19726871.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4023107659_6628188_19726871.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/7/3/4039681856_3229675_19726873.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4039681856_3229675_19726873.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/7/4/4061592828_1126509_19726874.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4061592828_1126509_19726874.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/7/6/4061592828_5732161_19726876.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4061592828_5732161_19726876.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/7/7/4068929419_1906535_19726877.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4068929419_1906535_19726877.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/7/9/4069040046_9349070_19726879.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4069040046_9349070_19726879.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/8/0/4071569758_9316142_19726880.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4071569758_9316142_19726880.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/8/1/4071569758_9920262_19726881.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4071569758_9920262_19726881.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/8/2/4071569758_4220165_19726882.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4071569758_4220165_19726882.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/8/4/4072291494_6798442_19726884.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4072291494_6798442_19726884.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/8/5/4086775206_7224458_19726885.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4086775206_7224458_19726885.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/8/6/4094733700_1310481_19726886.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4094733700_1310481_19726886.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/8/7/4098094009_9387251_19726887.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4098094009_9387251_19726887.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/8/8/4100473780_9967903_19726888.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4100473780_9967903_19726888.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/8/9/4112821812_7736451_19726889.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4112821812_7736451_19726889.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/9/0/4112821812_6203490_19726890.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4112821812_6203490_19726890.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/9/1/4132357221_3672013_19726891.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4132357221_3672013_19726891.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/9/3/4137225848_6230108_19726893.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4137225848_6230108_19726893.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/9/4/4137225848_8435510_19726894.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4137225848_8435510_19726894.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/9/5/4149493836_9526035_19726895.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4149493836_9526035_19726895.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/9/6/4158838714_7955813_19726896.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4158838714_7955813_19726896.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/9/7/4158838714_6647804_19726897.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4158838714_6647804_19726897.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/8/9/8/4167732748_3453665_19726898.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4167732748_3453665_19726898.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/8/9/9/4167732748_9091507_19726899.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4167732748_9091507_19726899.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/0/0/4167732748_4295111_19726900.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4167732748_4295111_19726900.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/0/1/4190310569_8206648_19726901.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4190310569_8206648_19726901.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/0/2/4193453853_8339875_19726902.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4193453853_8339875_19726902.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/0/3/4199184938_3263417_19726903.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4199184938_3263417_19726903.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/0/4/4235906024_6934404_19726904.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4235906024_6934404_19726904.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/0/5/4236842833_3339056_19726905.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4236842833_3339056_19726905.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/0/6/4238255012_1345947_19726906.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4238255012_1345947_19726906.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/0/7/4250204514_4502504_19726907.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4250204514_4502504_19726907.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/0/8/4250204514_2818614_19726908.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4250204514_2818614_19726908.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/0/9/4250204514_5104998_19726909.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4250204514_5104998_19726909.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/1/0/4253505858_4472682_19726910.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4253505858_4472682_19726910.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/1/1/4253505858_6762472_19726911.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4253505858_6762472_19726911.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/1/2/4253505858_9368495_19726912.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4253505858_9368495_19726912.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/1/3/4258433743_5330312_19726913.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4258433743_5330312_19726913.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/1/4/4267999527_3648170_19726914.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4267999527_3648170_19726914.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/1/5/4271107048_2513512_19726915.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4271107048_2513512_19726915.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/1/6/4271107048_8400350_19726916.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4271107048_8400350_19726916.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/1/7/4275646480_9050634_19726917.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4275646480_9050634_19726917.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/1/8/4275874917_3191497_19726918.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4275874917_3191497_19726918.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/2/0/4284039471_1192096_19726920.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4284039471_1192096_19726920.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/2/1/4288037404_6600776_19726921.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4288037404_6600776_19726921.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/2/2/4304699706_7786334_19726922.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4304699706_7786334_19726922.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/2/3/4304699706_5384871_19726923.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4304699706_5384871_19726923.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/2/4/4354324855_1037509_19726924.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4354324855_1037509_19726924.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/2/5/4354324855_1701314_19726925.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4354324855_1701314_19726925.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/2/6/4357151390_7041879_19726926.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4357151390_7041879_19726926.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/2/7/4378238239_5831322_19726927.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4378238239_5831322_19726927.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/2/8/4378238239_6382402_19726928.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4378238239_6382402_19726928.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/2/9/4402564514_2496823_19726929.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4402564514_2496823_19726929.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/3/0/4402564514_3313846_19726930.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4402564514_3313846_19726930.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/3/1/4418335064_4943906_19726931.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4418335064_4943906_19726931.jpg)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Крис Барнс мл. от 03 Дек 2015, 01:23:30
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/3/3/4450404744_4586980_19726933.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4450404744_4586980_19726933.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/3/4/4450554422_8010972_19726934.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4450554422_8010972_19726934.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/3/5/4451075970_5578207_19726935.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4451075970_5578207_19726935.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/3/6/4455410807_2325221_19726936.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4455410807_2325221_19726936.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/3/7/4455410807_4831740_19726937.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4455410807_4831740_19726937.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/3/8/4463597725_1874662_19726938.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4463597725_1874662_19726938.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/3/9/4463597725_1986398_19726939.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4463597725_1986398_19726939.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/4/1/4521580153_1909119_19726941.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4521580153_1909119_19726941.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/4/2/4521580153_7838345_19726942.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4521580153_7838345_19726942.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/4/3/4557301916_8057550_19726943.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4557301916_8057550_19726943.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/4/4/4557301916_9098615_19726944.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4557301916_9098615_19726944.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/4/5/4576930387_2426898_19726945.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4576930387_2426898_19726945.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/4/6/4576930387_9061831_19726946.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4576930387_9061831_19726946.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/4/7/4584616852_9861304_19726947.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4584616852_9861304_19726947.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/4/8/4584616852_2336137_19726948.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4584616852_2336137_19726948.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/4/9/4585225320_5903911_19726949.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4585225320_5903911_19726949.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/5/0/4585225320_1497822_19726950.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4585225320_1497822_19726950.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/5/1/4585225325_2699805_19726951.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4585225325_2699805_19726951.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/5/2/4585225325_2605914_19726952.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4585225325_2605914_19726952.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/5/3/4585225325_3795559_19726953.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4585225325_3795559_19726953.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/5/4/4591922377_3879682_19726954.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4591922377_3879682_19726954.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/5/5/4591922377_3680265_19726955.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4591922377_3680265_19726955.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/5/6/4605032805_3522201_19726956.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4605032805_3522201_19726956.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/5/7/4607091263_3087236_19726957.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607091263_3087236_19726957.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/5/8/4607091263_6279061_19726958.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607091263_6279061_19726958.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/5/9/4607091263_6555837_19726959.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607091263_6555837_19726959.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/6/0/4607091943_5352476_19726960.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607091943_5352476_19726960.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/6/1/4607091943_3863739_19726961.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607091943_3863739_19726961.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/6/2/4607091943_5391138_19726962.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607091943_5391138_19726962.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/6/3/4607091943_9815708_19726963.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607091943_9815708_19726963.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/6/4/4607092676_6393388_19726964.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607092676_6393388_19726964.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/6/5/4607092676_7739771_19726965.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607092676_7739771_19726965.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/6/6/4607092676_3501830_19726966.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607092676_3501830_19726966.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/6/7/4607092676_8704887_19726967.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607092676_8704887_19726967.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/6/8/4607113442_3651143_19726968.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607113442_3651143_19726968.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/6/9/4607113442_5752798_19726969.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607113442_5752798_19726969.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/7/0/4607113442_1258340_19726970.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607113442_1258340_19726970.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/7/1/4607113442_3872712_19726971.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4607113442_3872712_19726971.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/7/2/4648595979_1090966_19726972.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4648595979_1090966_19726972.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/7/3/4660245364_3207862_19726973.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4660245364_3207862_19726973.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/7/4/4672461521_1811084_19726974.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4672461521_1811084_19726974.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/7/5/4723269353_2267863_19726975.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4723269353_2267863_19726975.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/7/6/4723269353_3694146_19726976.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4723269353_3694146_19726976.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/7/7/4745584206_9073272_19726977.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4745584206_9073272_19726977.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/7/8/4794185380_2954565_19726978.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4794185380_2954565_19726978.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/7/9/4794185380_7834927_19726979.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4794185380_7834927_19726979.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/8/1/4794185380_5856819_19726981.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4794185380_5856819_19726981.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/8/2/4794185380_6953551_19726982.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4794185380_6953551_19726982.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/8/3/4842581212_4101861_19726983.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4842581212_4101861_19726983.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/8/4/4842581212_8708709_19726984.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4842581212_8708709_19726984.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/8/5/4960356081_7412169_19726985.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4960356081_7412169_19726985.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/8/6/4960356081_2172679_19726986.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4960356081_2172679_19726986.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/8/7/4975969844_6489624_19726987.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4975969844_6489624_19726987.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/8/8/4975969844_1332115_19726988.jpg) (http://pixs.ru/showimage/4975969844_1332115_19726988.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/8/9/5025658430_8010114_19726989.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5025658430_8010114_19726989.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/9/0/5028322124_3820245_19726990.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5028322124_3820245_19726990.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/9/1/5028322124_1423294_19726991.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5028322124_1423294_19726991.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/9/2/5028322124_6211447_19726992.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5028322124_6211447_19726992.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/9/3/5066558792_8886575_19726993.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5066558792_8886575_19726993.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/9/4/5066558792_4474397_19726994.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5066558792_4474397_19726994.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/9/9/5/5066558792_9789981_19726995.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5066558792_9789981_19726995.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/9/6/5066558792_8402252_19726996.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5066558792_8402252_19726996.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/9/7/5119254078_7411936_19726997.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5119254078_7411936_19726997.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/9/8/5119254078_9268395_19726998.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5119254078_9268395_19726998.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/9/9/9/5127750162_7085204_19726999.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5127750162_7085204_19726999.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/0/1/5228316760_5263478_19727001.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5228316760_5263478_19727001.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/0/2/5228316760_9056180_19727002.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5228316760_9056180_19727002.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/0/3/5234612581_8643051_19727003.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5234612581_8643051_19727003.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/0/4/5234612581_1132372_19727004.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5234612581_1132372_19727004.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/0/5/5345934972_1631621_19727005.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5345934972_1631621_19727005.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/0/6/5346741267_2075684_19727006.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5346741267_2075684_19727006.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/0/8/5349659670_9800766_19727008.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5349659670_9800766_19727008.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/0/9/5401393516_3839115_19727009.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5401393516_3839115_19727009.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/1/1/5405093213_1330199_19727011.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5405093213_1330199_19727011.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/1/2/5422547133_8099945_19727012.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5422547133_8099945_19727012.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/1/3/5422547133_2002493_19727013.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5422547133_2002493_19727013.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/1/4/5432162673_9976990_19727014.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5432162673_9976990_19727014.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/0/1/5/5443428262_1408287_19727015.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5443428262_1408287_19727015.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/1/6/5507681509_4422854_19727016.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5507681509_4422854_19727016.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/1/7/5516410577_4313003_19727017.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5516410577_4313003_19727017.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/1/8/5516410577_5733937_19727018.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5516410577_5733937_19727018.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/1/9/5516410577_2565431_19727019.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5516410577_2565431_19727019.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/2/0/5516410577_1054222_19727020.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5516410577_1054222_19727020.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/2/2/5517691014_1183178_19727022.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5517691014_1183178_19727022.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/2/3/5586689651_1780894_19727023.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5586689651_1780894_19727023.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/0/2/4/5594111762_7831776_19727024.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5594111762_7831776_19727024.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/0/2/5/5594111762_1826862_19727025.jpg) (http://pixs.ru/showimage/5594111762_1826862_19727025.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/2/7/0147793459_6154628_19727027.jpg) (http://pixs.ru/showimage/0147793459_6154628_19727027.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/2/8/BckmCejgjp_8643291_19727028.jpg) (http://pixs.ru/showimage/BckmCejgjp_8643291_19727028.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/2/9/be9892d620_2717853_19727029.jpg) (http://pixs.ru/showimage/be9892d620_2717853_19727029.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/3/0/nn2EQFUaC2_8443042_19727030.jpg) (http://pixs.ru/showimage/nn2EQFUaC2_8443042_19727030.jpg)
(http://i10.pixs.ru:/thumbs/0/3/1/P1010149JP_8139242_19727031.jpg) (http://pixs.ru/showimage/P1010149JP_8139242_19727031.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/3/3/P1010150JP_9032635_19727033.jpg) (http://pixs.ru/showimage/P1010150JP_9032635_19727033.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/3/4/rvH3qfpGKX_3028517_19727034.jpg) (http://pixs.ru/showimage/rvH3qfpGKX_3028517_19727034.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/3/6/Siq4LwgZe0_1778643_19727036.jpg) (http://pixs.ru/showimage/Siq4LwgZe0_1778643_19727036.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/3/7/vyIXaJGpzx_9766014_19727037.jpg) (http://pixs.ru/showimage/vyIXaJGpzx_9766014_19727037.jpg)
(http://i11.pixs.ru:/thumbs/0/3/8/wche2ubeoC_4742544_19727038.jpg) (http://pixs.ru/showimage/wche2ubeoC_4742544_19727038.jpg)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Admin от 03 Дек 2015, 10:40:02
А может попытаемся упорядочить ;)  Отделить "холодное оружие" от огнестрела...
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Дима от 03 Дек 2015, 22:23:52
Вот так коллекция..... Очень богато, да еще и упаковок полно!!!
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Кит Доутсон от 04 Дек 2015, 15:51:38
(https://pp.vk.me/c624717/v624717320/a34c/OW_lRnJ0r5A.jpg)
(https://pp.vk.me/c624717/v624717320/a355/tokPJdvYmAI.jpg)
(https://pp.vk.me/c624717/v624717320/a35e/jEQusYP-Txw.jpg)
(https://pp.vk.me/c624717/v624717320/a367/537UoBji7vk.jpg)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Mastodonte от 07 Дек 2015, 01:28:17
(http://s017.radikal.ru/i427/1508/a1/0337f9310428.png)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Алексим от 07 Дек 2015, 11:08:19
Ну вот я и здесь!  :)

Спасибо Михаил за фото! Некоторое оружие вижу в первый раз!
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Алексим от 07 Дек 2015, 11:12:16
А может попытаемся упорядочить ;)  Отделить "холодное оружие" от огнестрела...
Я тоже поддержу идею разделения "огнестрельного" и "холодного" оружия.
И вообще, можно попытаться создать мини-каталог оружия с возможным указанием производителя и эмблем  ;)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: viking от 07 Дек 2015, 11:58:40
Упорядочить по возможности нужно.
Тем более есть много картинок с явными данными о производителях.
И конечно отделить огнестрел от холодного.

Пока тут просто куча картинок
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Admin от 07 Дек 2015, 12:00:06
На это и целый раздел сделан, для "дележа" :)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Искатель от 18 Мар 2016, 21:02:59
Синий дутый разборной "калашников" - вероятнее всего краснодарский, з-да "Пластмасс" либо "Радуги". У нас в 80-е они продавались очень широко, правда никогда не видел других цветов, кроме полностью черного (только штык-нож был синим).

Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Алексим от 18 Мар 2016, 21:09:14
Дутые черные разборные "калашниковы" - вероятнее всего краснодарские, з-да "Пластмасс" либо "Радуги". У нас в 80-е они продавались очень широко, правда никогда не видел разноцветных, только полностью черные.
Еще штык-нож должен быть, из голубого или синего полиэтилена. В отличие от аналогичного донецкого штыка, краснодарский имел сильно закругленное острие, чтобы полностью исключить возможность травматизма.
Антабки не декоративные, а функциональные - в них продевалась клеенчатая темно-коричневая лента, достаточно прочная, чтобы автомат носить на шее либо за спиной.
Ни разу не встречались с эмблемами "Радуги", зато встречались с эмблемой завода - "Краснодарский экспериментальный завод им.Калинина"
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Искатель от 18 Мар 2016, 21:14:10
Я немного изменил свое сообщение выше. ))

Такой автомат я видел в последний раз, когда мне было лет 10. Так что, извините, что точно не знаю, чьего завода на нем была эмблема. ))

Главное, что краснодарский он имел заметные отличия от разборного донецкого (или где там в УССР их выпускали)...
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Искатель от 22 Мар 2016, 17:39:47
(http://s017.radikal.ru/i427/1508/a1/0337f9310428.png)

По-моему, это не оружие. Скорее всего, это был набор для жонглирования?
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Алексим от 22 Мар 2016, 23:11:23
По-моему, это не оружие. Скорее всего, это был набор для жонглирования?
Получается, что это "продукция двойного назначения" :D
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Дима от 03 Апр 2016, 18:22:47
(http://i10.pixs.ru/thumbs/6/9/6/P1130906JP_2946390_21393696.jpg) (http://pixs.ru/showimage/P1130906JP_2946390_21393696.jpg)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Алексим от 03 Апр 2016, 20:35:56
Дима! А как же без эмблемы то?  Не порядок!  ;)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: Дима от 03 Апр 2016, 20:45:16
Дима! А как же без эмблемы то?  Не порядок!  ;)
завтра продолжу поиск!
Приятно, что ножны тоже металл!
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 07 Июл 2016, 08:16:37
Завод Металлоштамп, г.Ленинград. Насколько я помню (а такие пестики уже были в в кон. 60-х - нач. 70-х), он был сделан под одиночные круглые пистоны, хотя на упаковке изображение пистонной ленты ???

(http://f20.ifotki.info/org/53aa304a88493c060f5431e875d7e53d57750e250528234.jpg) (http://i-fotki.info/)
(http://f20.ifotki.info/thumb/dbb671fe29e4a5ad15a9453a50120ea757750e250528267.jpg) (http://i-fotki.info/20/dbb671fe29e4a5ad15a9453a50120ea757750e250528267.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/69889d347ea58f3717678917d5aa4245053b81345266804.jpg) (http://i-fotki.info/25/69889d347ea58f3717678917d5aa4245053b81345266804.jpg.html)
(http://f20.ifotki.info/org/b834ccfa02b055051d1d003a4e50cb9257750e250528290.jpg) (http://i-fotki.info/)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 13 Июл 2016, 18:28:26
(http://f20.ifotki.info/org/754194e7adda4ddf49f7f2ea73b0ce511f1729251083277.jpg) (http://i-fotki.info/)
(http://f20.ifotki.info/thumb/0a4eb00191d4b8431045eafbd7e0e63b1f1729251083048.jpg) (http://i-fotki.info/20/0a4eb00191d4b8431045eafbd7e0e63b1f1729251083048.jpg.html)(http://f20.ifotki.info/thumb/46618ae69b5123a3aabadcbb2606f7781f1729251083092.jpg) (http://i-fotki.info/20/46618ae69b5123a3aabadcbb2606f7781f1729251083092.jpg.html)(http://f20.ifotki.info/thumb/7f17a42b9cd0ebcce954641b0d793df51f1729251083108.jpg) (http://i-fotki.info/20/7f17a42b9cd0ebcce954641b0d793df51f1729251083108.jpg.html)(http://f20.ifotki.info/thumb/a563679f901360461916552c368aae581f1729251083124.jpg) (http://i-fotki.info/20/a563679f901360461916552c368aae581f1729251083124.jpg.html)

(http://f25.ifotki.info/org/d577313c97f5a7f0b304f2ca4b24a167053b81347676617.jpg) (http://i-fotki.info/) (http://f25.ifotki.info/org/aebd144da1c56ba0c7e50ae3354b5711053b81347676632.jpg) (http://i-fotki.info/)


(http://f20.ifotki.info/thumb/9f443b3773769a7d8f67b9fa82d8155c1f1729251137982.jpg) (http://i-fotki.info/20/9f443b3773769a7d8f67b9fa82d8155c1f1729251137982.jpg.html) (http://f25.ifotki.info/thumb/9cf43b7eec1ad208d5f18d91d95b276e053b81345947503.jpg) (http://i-fotki.info/25/9cf43b7eec1ad208d5f18d91d95b276e053b81345947503.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/8ad4077e2a7f98494b1d25ebc5d9ddd4053b81345947527.jpg) (http://i-fotki.info/25/8ad4077e2a7f98494b1d25ebc5d9ddd4053b81345947527.jpg.html)
(http://f20.ifotki.info/org/725c802a8a818e3921697a609c88a2791f1729251089444.jpg)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 17 Июл 2016, 15:07:53
(http://f20.ifotki.info/org/4a7dbb73e2acf6dd73c54b1b7961df7957750f251417224.jpg) (http://i-fotki.info/)
(http://f20.ifotki.info/org/afbcd499649ebb929a0bf79a0ead1ce557750f251417244.jpg) (http://i-fotki.info/)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 29 Июл 2016, 19:59:31
(http://f20.ifotki.info/org/986cac3950ae61fcb34b891042f1627c058b94252471582.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/thumb/d653fc5a4cfeabc5e1fcc3b9909c6bde058b94252471597.jpg) (http://i-fotki.info/20/d653fc5a4cfeabc5e1fcc3b9909c6bde058b94252471597.jpg.html) (http://f20.ifotki.info/thumb/23ba3ddc65e74c0b8e041d17d5682718058b94252471612.jpg) (http://i-fotki.info/20/23ba3ddc65e74c0b8e041d17d5682718058b94252471612.jpg.html)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 30 Июл 2016, 14:35:02
Ленинградский опытный завод "Аврора".
(http://f20.ifotki.info/org/b1402ee7d76857fb6de82f9a7af3d560058b94252538505.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/org/a6bd7a7abbe336eed52391c7d31bc950058b94252538522.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/thumb/7c27439c63bbb0dd8ca0ea04bfac79315433c6253322843.jpg) (http://i-fotki.info/20/7c27439c63bbb0dd8ca0ea04bfac79315433c6253322843.jpg.html) (http://f20.ifotki.info/thumb/72321fc7bd138e95c063cf499623b9e25433c6253322859.jpg) (http://i-fotki.info/20/72321fc7bd138e95c063cf499623b9e25433c6253322859.jpg.html) (http://f20.ifotki.info/thumb/93adbca96b99e85ab7e2679c44a420e75433c6253322874.jpg) (http://i-fotki.info/20/93adbca96b99e85ab7e2679c44a420e75433c6253322874.jpg.html) (http://f20.ifotki.info/thumb/72a0596a352db83ed0eb68c1b004c0ab5433c6253322888.jpg) (http://i-fotki.info/20/72a0596a352db83ed0eb68c1b004c0ab5433c6253322888.jpg.html) (http://f20.ifotki.info/thumb/4bfd7119b9462e08e2c26a4834c643fd5433c6253322900.jpg) (http://i-fotki.info/20/4bfd7119b9462e08e2c26a4834c643fd5433c6253322900.jpg.html)

Лазер другого производителя
(http://f25.ifotki.info/thumb/b05237ec4c4767c176da778c4b465625053b81344221437.jpg) (http://i-fotki.info/25/b05237ec4c4767c176da778c4b465625053b81344221437.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/d77892a16326081aabbb9eb674ca72ca053b81344221508.jpg) (http://i-fotki.info/25/d77892a16326081aabbb9eb674ca72ca053b81344221508.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/5a724812d6e7c8598b0eef784db4c3aa053b81344221525.jpg) (http://i-fotki.info/25/5a724812d6e7c8598b0eef784db4c3aa053b81344221525.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/916b3d3972ce33c412191103144d8451053b81344221540.jpg) (http://i-fotki.info/25/916b3d3972ce33c412191103144d8451053b81344221540.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/6e3434f40f1273364fbf6cd2c7f60cec053b81344221555.jpg) (http://i-fotki.info/25/6e3434f40f1273364fbf6cd2c7f60cec053b81344221555.jpg.html)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 01 Авг 2016, 12:42:46
(http://f20.ifotki.info/org/23e92f4949e89c0dc77224fe75c400cf1f1757252704612.jpg) (http://i-fotki.info/)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 03 Авг 2016, 21:13:03
Не знал, что любимый мой пекаль такой древний. Я с ним "провоевал" первую половину 70-х.
Родную капроновую пробку, привязанную леской к дырке на курке (называю так, как оно у пацанов тогда называлось, именно что "курком"), мы сразу выкидывали. Лучше получалось четвертушками карандаша, ну и дюбелями неплохо (лишь бы не в глаз) ;)
Ну а тут он и с пробкой из пробки, и стоил аж 8 рублей (как долго потом еще говорили - "старыми").
(http://f26.ifotki.info/org/27814d4054fa34ae61004a7d54435bcc053b92369116983.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f26.ifotki.info/thumb/0abfb6ca3d68f6b8f60eed73d28a0b31053b92369117001.jpg) (http://i-fotki.info/26/0abfb6ca3d68f6b8f60eed73d28a0b31053b92369117001.jpg.html)  (http://f26.ifotki.info/thumb/e3355ef6c5ea6c4a7ba4ecf9f742886d053b92369117037.jpg) (http://i-fotki.info/26/e3355ef6c5ea6c4a7ba4ecf9f742886d053b92369117037.jpg.html)

(http://f26.ifotki.info/org/b158aa3fa598715b956f4830289fdabd053b92369117058.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f26.ifotki.info/org/52a61bddc6e156a419555830eb430c42053b92369117075.jpg) (http://i-fotki.info/)

Производился, видать, много где, например, на Омском Сибзаводе имени Борцов Революции.
(http://f20.ifotki.info/org/412f07d734e66b128509b399474464e91f1757252907994.png) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/org/7fa70c376ed5d6e676a02e0452b1af511f1757252908012.png) (http://i-fotki.info/)

Еще какой-то производитель

(http://f25.ifotki.info/org/e8a981e0ea9c1e8485e514eef774420f053b81346296937.jpg) (http://i-fotki.info/) (http://f25.ifotki.info/thumb/1617c853e800cd694c04009488d49eed053b81346296954.jpg) (http://i-fotki.info/25/1617c853e800cd694c04009488d49eed053b81346296954.jpg.html)

ну и пистонный вариант был

(http://f25.ifotki.info/org/305724658725cb113d171be7c2dd947d053b81345320611.jpg) (http://i-fotki.info/)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 04 Авг 2016, 18:11:39
(http://f25.ifotki.info/org/2d27e779b81f90411b94350173448ef0053b81344221609.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/org/7ac29d9759eddeb0a33a2e6bb683ef5d1f1734252983524.jpg) (http://i-fotki.info/) (http://f20.ifotki.info/org/86d5336191390cf8468f75e6d8c687b71f1734252983539.jpg) (http://i-fotki.info/) (http://f25.ifotki.info/thumb/a600e6c1645c51f76045d34bb16deb12053b81347676760.jpg) (http://i-fotki.info/25/a600e6c1645c51f76045d34bb16deb12053b81347676760.jpg.html)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 06 Авг 2016, 21:00:15
Пистолет Чапаевского механического завода (г. Чапаевск Куйбышевской обл.)
(http://f20.ifotki.info/org/ea591bbfff4c8c47a268b73b9d2326d81f1734253166405.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/org/34cc7afe6a63a4051ee5035c13abf6731f1734253166427.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/org/3859f9a9ac67c76cb02ab8ce7e294d891f1734253166444.jpg) (http://i-fotki.info/)

Пистолет завода "Прогресс"
(http://f25.ifotki.info/org/0fa422f42be70e6225319e572b86f847053b81344218583.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f25.ifotki.info/thumb/8f81993a04021acb31c1f42e3d72fca2053b81344218669.jpg) (http://i-fotki.info/25/8f81993a04021acb31c1f42e3d72fca2053b81344218669.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/be9b45b6fa8a200278a4670aeaed7e56053b81344218685.jpg) (http://i-fotki.info/25/be9b45b6fa8a200278a4670aeaed7e56053b81344218685.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/f83e53a1850c115bc01bd9f9feaaf8b1053b81344229265.jpg) (http://i-fotki.info/25/f83e53a1850c115bc01bd9f9feaaf8b1053b81344229265.jpg.html)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 06 Авг 2016, 21:11:14
Револьвер Московского завода игрушек "Прогресс"
(http://f20.ifotki.info/org/ec4a478d205d8803154b2ed81f5b88cb1f1734253167105.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/org/1632a2b37633c7e48c0690f48d080e411f1734253167121.jpg) (http://i-fotki.info/)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 06 Авг 2016, 21:17:15
(http://f20.ifotki.info/org/59322bf39348618a52cca5f3fef94b6f1f1734253167253.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/org/809d79bf7f264ea995a20c18d1cd68361f1734253167275.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/org/fb56fd29db876f226141a7b0856e73df1f1734253167292.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/org/f691b49e9e5440a33f6489ddeaa166cf1f1734253167307.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f25.ifotki.info/org/a1e5330ecd059af9eec0299d06ec9c73053b81346560292.jpg) (http://i-fotki.info/)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 06 Авг 2016, 22:47:29
Устроив нехитрое совокупление французской "кормы" с итальянским "полубаком",
(http://f20.ifotki.info/org/c081adfeebc7ab079254358033497dc81f1734253172415.jpg) (http://i-fotki.info/) (http://f20.ifotki.info/org/d50d8865a811b8f82a3ee305332d85571f1734253172431.jpg) (http://i-fotki.info/)
получаем наисимпатитнейшую советскую игрушечную самозарядку (шутка)
(http://f20.ifotki.info/org/5654c448eaaae20c681c396076af14a31f1734253172552.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f20.ifotki.info/thumb/c9bc604a9291d741801cd6bd9edd5c9b1f1734253172585.jpg) (http://i-fotki.info/20/c9bc604a9291d741801cd6bd9edd5c9b1f1734253172585.jpg.html) (http://f20.ifotki.info/thumb/0e8d8d8d02dd6485a405eb5b5d8616be1f1734253172601.jpg) (http://i-fotki.info/20/0e8d8d8d02dd6485a405eb5b5d8616be1f1734253172601.jpg.html) (http://f20.ifotki.info/thumb/90e86fcea0a4a26a3e00f5fb202c23f01f1734253172622.jpg) (http://i-fotki.info/20/90e86fcea0a4a26a3e00f5fb202c23f01f1734253172622.jpg.html) (http://f20.ifotki.info/thumb/8f03ed2bbe05ea4719bb794d113cfe5d1f1734253172644.jpg) (http://i-fotki.info/20/8f03ed2bbe05ea4719bb794d113cfe5d1f1734253172644.jpg.html) (http://f20.ifotki.info/thumb/513a5caaa6dde3315ca27c7558e0240c1f1734253172659.jpg) (http://i-fotki.info/20/513a5caaa6dde3315ca27c7558e0240c1f1734253172659.jpg.html)
Учитывая возможность "неполной разборки" данной модели, можно только догадываться, какие образцы мог породить сумрачный пионерский гений ;)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 01 Июл 2019, 17:06:07
Один из самых ходовых. Пробку отстегивали, и вишневыми косточками...

(http://f25.ifotki.info/org/a2014842ae85064ddc2eebcee0fadccc053b81344649770.jpg) (http://i-fotki.info/) (http://f25.ifotki.info/thumb/dd7e7ae73d5ff203968c100954af3865053b81345684374.jpg) (http://i-fotki.info/25/dd7e7ae73d5ff203968c100954af3865053b81345684374.jpg.html)
(http://f25.ifotki.info/org/45c90fd8aaaac443f53e54e9285e1c13053b81344649791.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f26.ifotki.info/org/8c565e2e9f0a6af00b2588cb931e138e053b92369886331.jpg) (http://i-fotki.info/)  Исполком Ленгорсовета, Управление местной промышленности, ПО "ПЛАСТМАСС", г.Ленинград ул. Новоселов, 8
(http://f26.ifotki.info/org/1c95fd04d236e1bf2ac42d1524b302a2053b92368506718.jpg) (http://i-fotki.info/)

а ниже, по-видимому, забугорный прародитель

(http://f25.ifotki.info/thumb/7e49bebe7dc294fe18d7efb1755b8fc8053b81344649857.jpg) (http://i-fotki.info/25/7e49bebe7dc294fe18d7efb1755b8fc8053b81344649857.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/8b5aaa23d0e317c82d93e372cc8c64a8053b81344649871.jpg) (http://i-fotki.info/25/8b5aaa23d0e317c82d93e372cc8c64a8053b81344649871.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/174bad405f30505a9352d647b7c4c8ac053b81344649886.jpg) (http://i-fotki.info/25/174bad405f30505a9352d647b7c4c8ac053b81344649886.jpg.html)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 05 Июл 2019, 17:34:26
Просто щелкал курком, прокручивался барабан, ничем не пулял... Был такой, продержался недолго, не то что ржевский пистонный :)

(http://f25.ifotki.info/org/8ba3fced23ac0b87ae68eeacb7991ddb053b81344997197.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f25.ifotki.info/thumb/1866dc9bc5d011521904d1f18f9dd35d053b81344997217.jpg) (http://i-fotki.info/25/1866dc9bc5d011521904d1f18f9dd35d053b81344997217.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/adb6fe060fe56da7c4600e53ec7aebea053b81344997232.jpg) (http://i-fotki.info/25/adb6fe060fe56da7c4600e53ec7aebea053b81344997232.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/e2f1dca2aa460590257dfcc3f24af16d053b81344997247.jpg) (http://i-fotki.info/25/e2f1dca2aa460590257dfcc3f24af16d053b81344997247.jpg.html)

Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 16 Июл 2019, 17:39:57
Пистолет-автомат (основное оружие в руках пацанов, игравших за "немчиков")

(http://f25.ifotki.info/org/6d55c0e59c63183e2c4af0dc7ee24d63053b81347609375.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f25.ifotki.info/thumb/f752cf4fdba53d934acab49bbc73a0d8053b81345947880.jpg) (http://i-fotki.info/25/f752cf4fdba53d934acab49bbc73a0d8053b81345947880.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/6eebc90b141b03677a7a93abe025f943053b81345947898.jpg) (http://i-fotki.info/25/6eebc90b141b03677a7a93abe025f943053b81345947898.jpg.html)

(http://f25.ifotki.info/org/5f33199ff96556c9d96c2f35f5a152cd053b81347609575.jpg) (http://i-fotki.info/)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 22 Июл 2019, 21:38:19
(http://f25.ifotki.info/org/8b8b795a39272bebef4d4670da2ba193053b81346480646.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f25.ifotki.info/thumb/50ad252719b8906170e6a194ede0a3bd053b81346480670.jpg) (http://i-fotki.info/25/50ad252719b8906170e6a194ede0a3bd053b81346480670.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/460db42d189522364904fb9621515709053b81346480688.jpg) (http://i-fotki.info/25/460db42d189522364904fb9621515709053b81346480688.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/5bbaa414b11748e8b5ef705b1f0407b4053b81346480707.jpg) (http://i-fotki.info/25/5bbaa414b11748e8b5ef705b1f0407b4053b81346480707.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/916fa5281eac9cc093b82675678adce2053b81346480723.jpg) (http://i-fotki.info/25/916fa5281eac9cc093b82675678adce2053b81346480723.jpg.html)

А в хроме на 15 коп. дороже...
(http://f25.ifotki.info/thumb/60412f5343edff1714b5737653061a88053b81347609234.jpg) (http://i-fotki.info/25/60412f5343edff1714b5737653061a88053b81347609234.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/7cb0e4f85a1be6c7bbbfae36a89b853f053b81347609256.jpg) (http://i-fotki.info/25/7cb0e4f85a1be6c7bbbfae36a89b853f053b81347609256.jpg.html)


(http://f25.ifotki.info/org/91586e5c6de45418063c06eaac5aa514053b81346613357.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f25.ifotki.info/thumb/64b420e9c6a99e74d6a0913378be6996053b81346613387.jpg) (http://i-fotki.info/25/64b420e9c6a99e74d6a0913378be6996053b81346613387.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/dcef808abc28e0d4c9e6fe8098717926053b81346613409.jpg) (http://i-fotki.info/25/dcef808abc28e0d4c9e6fe8098717926053b81346613409.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/224b19b52998b86e278891c28da9b4d3053b81346613457.jpg) (http://i-fotki.info/25/224b19b52998b86e278891c28da9b4d3053b81346613457.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/b585cd3134864727876aaaddcf2465f3053b81346613474.jpg) (http://i-fotki.info/25/b585cd3134864727876aaaddcf2465f3053b81346613474.jpg.html)  (http://f25.ifotki.info/thumb/5684d4e7eeb04dc7a96089da39e37a5b053b81346613489.jpg) (http://i-fotki.info/25/5684d4e7eeb04dc7a96089da39e37a5b053b81346613489.jpg.html)

(http://f25.ifotki.info/org/1ce8edd548f4bfaa0d3dc1bd2b4ea173053b81346613547.jpg) (http://i-fotki.info/)
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: АлекШа от 25 Июл 2019, 17:40:19
О! Был такой, как на верхних фото, Ржевский! Почему-то он мне мексиканским представлялся.
Название: Re: Пестики и сабли
Отправлено: калакут от 12 Авг 2019, 17:44:23
(http://f25.ifotki.info/org/2c528fa5dda494ee2739b012501c20c2053b81348280911.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f25.ifotki.info/org/1c26cf1158271fe8a7b9786090f190cc053b81348280930.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f25.ifotki.info/org/eee977932a0259e77c9460fd4fcce57c053b81348280948.jpg) (http://i-fotki.info/)

чей-то "именной", может даже "наградной" (за прилежание и послушание) :D
(http://f25.ifotki.info/org/0a6c6a3d472fcb9e0105e120edabf5f0053b81348280974.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f25.ifotki.info/org/16fbc06a16f78503fbf51342bd4ed1cb053b81348281007.jpg) (http://i-fotki.info/)

(http://f25.ifotki.info/org/3a713584e3b0477e66db12df358fa7d0053b81348281025.jpg) (http://i-fotki.info/)